VITAMINE B12 TEKORT   

Vitamines B12 staat de laatste jaren enorm in de belangstelling van de orthomoleculaire geneeskunde. Vitamine B12 gebrek is een miskend probleem, graag aandacht voor deze bijzondere vitamine.

Sinds 2007 doet Dr. Hans Reijnen uitgebreid onderzoek naar alles wat met vitamine B12 en het tekort aan deze vitamine te maken heeft. Begin dit jaar was ik te gast in zijn praktijk, ook nam ik deel aan een door Dr. Reijen georganiseerd seminar over vitamine B12.  Intussen heeft hij duizenden patiënten met vitamine B12 tekort behandeld. Zo doet hij nog steeds ontzettend veel nieuwe kennis op omtrent de diagnostiek, de symptomatologie en de meest effectieve behandeling van deze ziekte: M. Addisson Biermer, die op veel grotere schaal blijkt voor te komen dan tot nu toe bekend is. Het gaat om een ziekte die op langere termijn behoorlijk bedreigend en ernstig invaliderend is. Het wordt daarom ook wel de vergeten ziekte genoemd.

Dr.Chandy, een Engelse huisarts die zich al al 30 jaar verdiept in vitamine B12 gebrek was als gastspreker op het door Dr. Reijen georganiseerde Congres: B12 Integraal- Cobalamin4All).  Hij gaf daar aan dat deze ziekte 30 jaar geleden 30 pagina's besloeg in de bijbel voor Interne Geneeskunde (De Harrison) en nu nog maar twee pagina's. Hij heeft ons daar ook uitgebreid verteld over hoe de Engelse overheid hem verhinderde (conspiracy= samenzwering met de farmaceutische industrie) om zijn artsenambt uit te oefenen. Hij mocht pas weer verder nadat hij meer afstand genomen had van de website die hij opgestart heeft om meer aandacht voor deze ziekte te krijgen.  http://www.b12d.org/ (vitamin b12 deficiency support group).

Overzicht van systemen die betrokken zijn bij een tekort aan vitamine B12 

Na jaren van onderzoek (observationele analyses die beschouwd kunnen worden als een voorwetenschappelijk bewijs) kan Dr. Reijen een groot aantal nieuwe feiten openbaren:

ENKELE FEITEN

Er lijden hoogst waarschijnlijk 1,5- 3 miljoen Nederlanders aan deze ziekte waarvan verreweg het grootste deel er niet van op de hoogte is. Al die patiënten lijden nu nog aan heel vervelende onbegrepen klachten en/of worden behandeld voor allerlei andere (vermeende) aandoeningen terwijl de echte (mede)oorzaak bij vitamine B12 ligt.

De aandoening kan zich op veel meer verschillende gedaantes openbaren dan artsen op de universiteit geleerd hebben. Dit is één van de oorzaken waarom de diagnose zo vaak gemist wordt.

Bij het bloedonderzoek, om vitamine B12 tekort op te sporen, worden meestal nog te lage normaalwaardes gehanteerd. Dit is een andere belangrijke reden waarom de diagnose gemist wordt.

Bloedonderzoek heeft slechts een beperkte betrouwbaarheid bij het stellen van de diagnose terwijl de meeste artsen er nu nog wel van uitgaan dan het de ‘gouden standaard’ is voor het stellen van de diagnose. Het gaat namelijk niet om het gehalte van vitamine B12 in het bloed maar om het gehalte op celniveau (weefselniveau) en dat is nog niet te meten.

De patiënten die nu wel de diagnose al weten krijgen nu bijna altijd een suboptimale behandeling. Zowel de patiënt als de dokter zijn al tevreden met de (meestal) beperkte vooruitgang die er wel degelijk vaak is. En zij weten dan niet dat het nog veel beter kan.

Je kunt elke patiënt met vitamine B12 tekort het best suppleren met methylcobalamine  en adenosylcobalamine (en foliumzuur) tegelijk. Dit zijn namelijk de enige effectieve vormen van vitamine B12. Als je hydroxocobalamine of cyanocobalamine geeft moet de patiënt die eerst zelf nog omzetten in de effectieve vormen. 

Het is niet nodig om vast te houden aan de heersende opinie dat elke patiënt de vitamine B12 in de vorm van injecties toegediend moet krijgen. Er is al tientallen jaren ervaring in Zweden en Canada waar 85% van alle patiénten prima geholpen zijn met zuigtabletten voor in de mond. Mijn praktijk ervaringen wijzen in dezelfde richting.

De meeste patiënten met een vitamine B12 tekort zijn in de regel levenslang aangewezen op deugdelijke vitamine B12 suppletie, tenzij de behandelaars in staat zijn om allergieën en/of auto-immuun aandoeningen echt te genezen. Dit is binnen de reguliere geneeskunde vooralsnog niet mogelijk.

Alle patiënten die een vitamine B12 probleem hadden, bij wie binnen de natuurgeneeskunde het verstoorde opnamemechanisme hersteld kon worden zodat de suppletie op proef gestaakt kon worden, zullen er voor de rest van hun leven op bedacht moeten blijven dat het probleem altijd weer kan terugkeren.

 

OORZAKEN VAN VITAMINE B12 TEKORT

Onvoldoende aanbod van vitamine B12
Vegetariërs
Veganisten
Macrobioten
Alcoholisten
Armoede (mensen die beneden het bestaansminimum leven)
Onvoldoende opname van vit.B12 door maag-darmproblematiek
Chronisch atrofische gastritis (hoge leeftijd)
Achloorhydrie (te lage zuurproductie in maag)
Overgroei Helicobacter pylori (twaalfvingerige darm), en parasieten (vislintworm en giardia lamblia)
Chronische darmontstekingen
Colitis ulcerosa
M.Crohn
Coeliakie (glutenintolerantie)
Voedselallergieën
Leaky gut syndrome
Auto-immuunaandoeningen
Auto-antistoffen tegen parietaalcel
Auto-antistoffen tegen de intrinsic factor    
Lever- en/of Pancreas problemen                         
Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI)
Chronische lever problemen
Levercirrose (na alcoholmisbruik)
Leverstenen
Aangeboren afwijkingen van het B12 metabolisme (zeldzaam)                                                 
Erfelijke foliumzuur malabsorptie (zichtbaar 1e levensjaar)                           
Glutamaat FTDC tekort, Ernstig MTHFR tekort                                               
Erfelijk tekort aan Intrinsic Factor
Erfelijk tekort  aan transcobalamines 
Na operaties aan maag of darmen
Partiële gastrectomie (vroeger bij maagzweren)
Bypass operaties (ernstige obesitas)
Interactie door reguliere medicatie of Intoxicatie
Biguaniden (Metformine, e.a),
H2 receptor antagonisten (Zantac, Tagamet, Axid, Pepcid)
Protonpompremmers (Omeprazol, Nexium)
Antacida (Maalox, Mylanta)
Anti-epileptica
Cholestrolverlagers (Questran)
Colchicine (Jicht)
Orale Anti Conceptie (OAC, de pil)
Neomycine (antibioticum)
Roken
Gebruik van lachgas als anaestheticum(N2O)

Bron van laatst genoemde oorzaak : Is het misschien vitamine B12 tekort? Een epidemie van misdiagnoses, van Sally M. Pacholok & Jeffrey M. Stuart, UitgeverijAnkh Hermes, 2011, ISBN:978-90-202-490-2

Als je alleen al ziet van hoeveel factoren het afhankelijk is of vitamine B12 normaal wordt opgenomen in de darm uit het voedsel naar het bloed, nog omgezet moet worden in de twee effectieve vormen en dan weer normaal getransporteerd kan worden zodat het alle eindorganen kan bereiken, dan is het niet zo vreemd dat het ook op allerlei niveaus fout kan gaan. Waarom heeft de schepper het toch zo ingewikkeld gemaakt? Ook dit past weer bij de heel bijzondere plek die vitamine B12 inneemt.

 Overzicht van meest geziene oorzaken in de praktijk

In mijn praktijk is tot nu toe nog nooit iemand geweest die de ziekte had omdat er sprake was van onvoldoende aanbod in de voeding. Bijna altijd wordt vitamine B12 niet goed opgenomen door het niet meer aanwezig zijn of het niet goed werken van de Intrinsic Factor. Maar liefst 90% van al mijn patiënten blijken antistoffen te maken tegen de parietaalcel en/of de intrinsic factor. 

Daarnaast maakte 65% van alle patiënten met een auto-immuunstoornis tevens ook auto-antistoffen tegen de Exocriene Pancreas waardoor er Insufficiëntie optreedt(EPI), waardoor er spijsverteringsproblemen zijn en de vitamine B12 niet goed los kan komen van de R-proteïnes (gemaakt door de speekselklieren).

Dan blijkt dat 30-40% van al mijn patiënten Leverstenen te hebben. Hierdoor verloopt de algehele ontgifting slecht, is de spijsvertering verstoord en is er meestal een gebrek aan de transcobalamines waardoor er geen goede opslag meer kan plaats vinden (TC I en TC III) en het transport door TC II niet goed verloopt.

De volgende grote groep van B12 patiënten zijn de 60 plussers omdat zij al vaker een chronisch atrofische gastritis hebben en er vaak sprake is van polyfarmacie (gebruik van diverse reguliere medicatie tegelijkertijd). 25% van alle 60 plussers hebben een vit.B12 tekort. En maar liefst 62% van alle geriatrische patiënten.

2-5% van de patiënten kinderen blijken te zijn!!. Vitamine B12 tekort is dus absoluut geen ziekte die alleen maar volwassenen voorkomt.

"Ik maak me heel grote zorgen over het feit dat de naar mijn idee al minstens 50% van alle mensen een of meerdere allergieën heeft. Ik begrijp ook niet hoe het kan dat de gehele medische stand zich daar tot nu toe te weinig mee bezig houdt. Want ik beschouw het bestaan van een allergie als de springplank naar het ontwikkelen van auto-immuunproblemen. Als je antistoffen maakt tegen koemelk of tegen gluten, het lichaam kan het onderscheid EIGEN – NIET EIGEN blijkbaar niet meer maken, dan is de volgende stap ‘gemakkelijk’ gemaakt: het maken van antistoffen tegen onderdelen van je eigen lichaam” aldus dr. Reijnen.                                                                                         

Vitamine B12 tekort heeft bijna altijd meer dan één oorzaak

In bijna alle gevallen was/is er sprake van diverse oorzaken tegelijkertijd voor het vitamine B12 tekort. Dit betekent dat elke patiënt met een vitamine B12 tekort ten allen tijden door een deskundig arts of therapeut gezien moet worden. Zodat niet alleen het tekort op een deugdelijke manier aangevuld kan worden maar dat tevens uitgebreid onderzoek kan plaats vinden naar de onderliggende oorzaken en om die dan, zoveel als mogelijk is, trachten op te heffen.

Over alle mentaal-emotionele, psycho-energetische en spirituele aspecten van vitamine B12

Door de jaren heen heeft het inzicht in de essenties en thema’s, die aan vitamine B12 verbonden zijn, zich meer en meer verdiept. Steeds duidelijker werd dat de B twaalver  (bijna) altijd een Hoog Sensitieve Persoon (HSP) is die ook een veel hoger bewustzijn heeft dan de gemiddelde Nederlander. Of anders gezegd: hij/zij is vaak graag en veel bezig met esoterische onderwerpen, bewustzijnsontwikkeling en religiositeit of spiritualiteit. Hij/zij kampt echter met een geweldige paradox: er zijn erg veel fysieke klachten en problemen (lange ziektegeschiedenissen, veel dokters bezocht zonder resultaat) maar hij/zij heeft erg veel geestdrift en ze geven nooit op om toch naar een oplossing te zoeken. Sterker nog: er is vaak een DIEP WETEN dat er toch medisch iets mis is en dat er op een dag een oplossing zal zijn. Zij voeren een lange strijd om het bestaan: zij zijn niet goed geïncarneerd, leven het leven vaak maar half en hebben het gevoel dat zij niet gezien (of gehoord) worden. Er is dus sprake van een diep existentialistisch, psychologische problematiek die niet opgelost wordt zolang de diagnose B12 tekort niet gesteld wordt.

Er zijn drie grote thema’s waar het om draait:

Bestaansrecht: To Be or not To Be.

Het had niet veel gescheeld of je was er niet meer geweest, in dit leven of zelfs nog intra-uterien (bloedgroepantagonisme, verloren tweelinghelft, e.a.), je had er beter niet kunnen zijn, je had iemand anders moeten zijn.

Moederschap: wel of geen (gezonde) kinderen krijgen

Waar het krijgen van kinderen voor veel mensen iets vanzelfsprekends is, is dat voor de B-twaalver helemaal niet zo. Vaker miskramen, vaker verlaagde vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid. Kinderen met aangeboren afwijkingen (open ruggetje, hartafwijkingen, ontwikkelingsachterstanden, e.a.).

Goddelijke taak: wel of niet in staat zijn om je grote Goddelijke taak te vervullen.

Nu heeft elk mens een Goddelijk element en daarom ook een Goddelijke taak in zijn leven. Voor een B-twaalver geldt dit in een veel sterkere mate: het zijn vaak lichtwerkers: mensen die andere mensen willen ondersteunen bij hun spirituele ontwikkeling. 

Met dank aan Hans Reijnen, arts  (Mensana)  voor alle bovenstaande informatie.

AANVULLING  

Zonlicht, water, alcohol, oestrogeen en slaappillen zijn de "vijanden" van vitamine B12. Het kan vijf jaar duren voordat symptomen van een tekort zich voordoen. Chronische diaree, darmparasieten en andere spijsverteringsstoornissen kunnen de opname van B12 tegengaan. Een tekort komt vooral bij ouderen voor.

Vitamine B12 is in water oplosbaar en wordt alleen gevonden in dierlijke producten, hoewel aan sommige vegetarische voedingsmiddelen nu vitamine B12 wordt toegevoegd.

FUNCTIES VAN VITAMINE B12

Vormt en regenereert rode bloedlichamen
Nodig voor een gezond zenuwstelsel
Nodig voor groei en ontwikkeling
Nodig voor de omzetting van vetten, eiwitten en koolhydraten.
Verbetert de concentratie, het geheugen en het evenwicht
Werkt ontgiftend bij cyanide uit voedsel en tabaksrook

SYPTOMEN VITAMINE  B12 TEKORT

Vermoeidheid                                                                                                                                                                  
(soms heel erg moe, vaak al bij het opstaan; geen energie
Glossitis (pijnlijke tong, dikke tong, z.g. biefstuktong,                                                                           
vooral bij scherp en gekruid eten en zure dranken en bij tandenpoetsen;                                     
ontstoken en/of bloedend tandvlees; ijzer-/metaalsmaak                                                                            
aften
Raar gevoel in de voeten (gevoel van op vilt, watten of kussentjes te lopen, het oppervlaktegevoel is verstoord, branderig gevoel  op de huid)
Psychische problemen (van prikkelbaarheid/"kort lontje",
stemmingswisselingen en onredelijkheid
tot ernstige psychische klachten,  
paniekaanvallen en suïcidaal gedrag
Concentratie- en geheugenproblemen (niet helder meer kunnen denken,
wattenhoofd, sufheid)
Tintelingen (in de voeten en handen en later ook in benen, armen en gezicht
"onder stroom staan"; "mieren lopen";
ook doof gevoel  in handen en voeten, trillende handen,
uitvalsverschijnselen
Duizeligheid
Slaperigheid (veel slaap nodig hebben, zomaar spontaan in slaap vallen)
Benauwdheid op de borst (angineuze pijnen,
hartkloppingen,
hartritmestoornissen,
versnelde hartslag, kortademigheid)
Het koud hebben (soms ook een branderig gevoel op de huid)
Zwaar en stijf gevoel in de benen
spierpijn (spierpijn, is na inspanning erger dan voorheen,
soms ook spierkrampen, spierzwakte, krachtverlies)
Fasciculaties/myokymieën (spiertrillingen, samentrekking van een klein deel van een spier, onwillekeurige bewegingen, onrustige benen)
Pijn (o.a. in rug, handen, polsen, heupen en knieën)
Ontstekingen in het spijsverteringskanaal (tot aan darmperforatie toe)
Misselijkheid (geen trek, onbestemd gevoel in de maagstreek)
Darmklachten,diarree/obstipatie (met enige regelmaat)
Ataxie (onstabiele gang, dronkemansgang, tot helemaal niet meer kunnen lopen)
Verminderde positiezin (onverklaarbaar vallen of zomaar iets uit de handen laten vallen)
Afwijkende reflexen
Gewichtsverlies (verlies van eetlust, verlies van smaak/reuk)
Afasie (problemen met spreken, verkeerde woorden gebruiken, niet op het juiste woord kunnen komen, met "dubbele tong" praten; "toetsenbord-afasie")
Bloedarmoede, soms weinig, vaak niet
flauwvallen,
droge huid,
jeuk,
bleekheid,
geelverkleuring huid en oogwit,
hyperpigmentatie, 
spontane blauwe plekken,
petechiën,
orthostatische hypotensie)
Problemen met de ogen (optische neuropathie, wazig zien, gezichtsvelduitval)
Gehoorproblemen (oorsuizen, vervormd geluid)
Haaruitval,brokkelige nagel
Hypertone blaas (plas niet op kunnen houden)
Hoofdpijn/migraine/toevallen
Infecties (een verhoogde kans op vaginale- en urineweginfecties)
Menstruatieproblemen (onregelmatig, soms wegblijvend,
fout-positieve PAP-uitstrijk)
Onvruchtbaarheid/miskramen,
geboorte-afwijkingen;
libidoverlies,
impotentie
Dementie (geheugenverlies).

NATUURLIJKE BRONNEN VAN VITAMINE B12: Lever, rundsvlees, niertjes, tong, kaas, melk, yoghurt, eieren, haring.