De relatie tussen voeding en gedrag bij kinderen                                                                                                          

Iedereen weet dat het gebruik van koffie en cola opwekkend werkt en zo onze slaap kan beïnvloeden even zo goed weten we allemaal welke invloed alcohol op ons systeem heeft. We weten dat medicijnen bijwerkingen kunnen hebben als slaperigheid en sufheid enzovoorts. Hierbij is dus duidelijk dat hetgeen we innemen van invloed is op ons gedrag. Ook weet iedereen dat een gezonde voeding noodzakelijk is voor het gezond houden en goed laten functioneren van ons lichaam. Gezonde voeding is echter ook van belang voor ons geestelijk functioneren.
Wat niet iedereen weet is dat een snel groeiend aantal kinderen/mensen overgevoelig, allergisch of intolerant is voor voedingsmiddelen. Onze voeding is excessief veranderd in een betrekkelijk korte tijd en staat bol van de bewerkingen en toevoegingen. Ook het gebruik van geraffineerde suiker is explosief gestegen. Met alle gevolgen van dien.

 

SYMPTOMEN

Symptomen van voedselovergevoeligheid kunnen zich in allerlei vormen voordoen zoals: Meest bij jonge kinderen:

 • Huiduitslag of eczeem

 • overmatige speekselproductie (kwijlen).

 • hoofdpijn, buikpijn, veel dorst

 • astmatische klachten

 • een slechte of onhandige motoriek

 • slaapproblematiek

 • apathie of juist hyperactiviteit.
 

 Veel voorkomende symptomen bij grotere kinderen:


 • concentratieproblemen

 • non-stop praten (praatziek)

 • depressiviteit,

 • tics en nerveuze trekjes.
 

GEDRAG
Bij kinderen zijn gedragsveranderingen als gevolg van voedselovergevoeligheid meestal beter waarneembaar als bij volwassenen, volwassenen kunnen hun gedrag beter controleren en hebben over het algemeen minder heftige of andere reacties. Kinderen kunnen zonder ogenschijnlijk duidelijke aanleiding ineens onrustig dwars of onhandelbaar worden en ruzie maken of agressief worden. Anderen kinderen worden hyperactief. Slaapgebrek en oververmoeidheid dragen op termijn bij aan concentratieproblemen en leerproblematiek. Het kind kan door zijn gedrag in een sociaal isolement raken en is een zware belasting voor het gezin en de omgeving. Soms lukt het een kind om bepaald soort gedrag in een andere situatie weg te stoppen, wat tot nog meer onbegrip leidt omdat het kind zich elders wel naar behoren gedraagt. Vaak leidt het kind zelf het meest onder de hele situatie. Het wil zich graag anders gedragen maar kan zich niet anders gedragen en voelt zich heel ongelukkig. Dergelijke kinderen ontwikkelen in de loop der jaren een dan ook een slecht zelfbeeld. De oorzaak van het gedrag wordt door de omgeving gezocht in de opvoeding en ook professionele hulpverleners staan machteloos. Veel kinderen krijgen het predikaat ADHD of PDD-NOS.  


"BOOSDOENERS"
Voedingmiddelen die het meest als boosdoener gezien worden zijn melkproducten, varkensvlees, suiker en additieven (toevoegingen). Helaas betreft het even zo vaak dagelijks gebruikte voedingsmiddelen, zoals granen bepaalde fruit en groentesoorten.


BEHANDELING
Het is  van belang dat onderzocht word waar een kind gevoelig voor is en wat de overgevoeligheid veroorzaakt. Door aanpassingen op het gebied van voeding en indien nodig het aanvullen van tekorten kunnen veel klachten aanzienlijk verbeteren of verdwijnen. Door middel van de bioresonantie-therapie kunnen verstoringen die de overgevoeligheid veroorzaken herstellen. 
Voorwaarde blijft echter de onvoorwaardelijke bereidheid van ouders en kind om aanpassingen op voedingsgebied te maken. De ervaring heeft geleerd dat des te jonger men hiermee van start gaat des meer succes er behaald word. Adolescenten zijn in het algemeen veel minder bereid tot het maken van aanpassingen op dit gebied.

Electro-acupunctuur en Bioresonantie therapie zijn bij uitstek geschikt voor de behandeling van kinderen. Het zijn veilige en pijnloze methodes. Deze behandelmethodes zijn geschikt voor de behandeling van o.m. allergieën, intoleranties, huidaandoeningen, angststoornissen, slaapstoornissen, ADHD.   

Bioresonantietherapie