Bioresonantie-therapie
 
 
Alle metabolische processen in ons lichaam worden beheerst door een superieur systeem van elektromagnetische frequentiepatronen. Het lichaam wordt als gezond beschouwd als alle controlerende en regulerende systemen op een optimale manier samenwerken. Verstorende trillingen van bacteriën, virussen, schimmels, allergieën, toxines, traumata etc. kunnen leiden tot belasting van het elektromagnetische regulatiesysteem en dus ziekte veroorzaken. Met behulp van de Bicom Bioresonantie apparatuur kunnen deze verstorende trillingen gemeten worden met verschillende testmethoden en worden behandeld met therapieprogramma’s. Bioresonantie is bij uitstek de manier om het lichaam te ondersteunen, door de fysiologische frequentiepatronen te verbeteren en de pathologische frequentiepatronen te verminderen of op te heffen.

    
HOE WERKT BICOM BIORESONANTIETHERAPIE?
Wij leven in een tijdperk van communicatie en informatie. Het is belangrijk om ons er ook van bewust te zijn dat het lichaam alleen kan reguleren en functioneren als er communicatie plaatsvindt tussen de cellen onderling. Deze communicatie (informatie-uitwisseling) tussen de cellen vindt plaats door middel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Zij wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties. In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren. Belastende substanties verstoren de onderlinge communicatie van de cellen en kunnen deze zelfs verhinderen. Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd.
Zodra de normale communicatie tussen de cellen verstoord is wordt vanzelfsprekend ook het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz. De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar waar door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is. Onderzoekers hebben de verschillende frequentiepatronen van een normaal functionerend lichaam, maar ook die van ziekmakende belastingen weten te analyseren. De electromagnetische trillingen van schadelijke substanties kunnen door Bioresonantie therapie worden gereduceerd of zelfs geëlimineerd door de juiste frequentiepatronen aan het lichaam terug te geven.
BELASTINGEN VASTSTELLEN
Met het BICOM - systeem worden frequenties van substanties getest en wordt hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit gaat snel en is absoluut pijnloos. Zo kan in veel gevallen getest worden welke overgevoeligheden aanwezig zijn en welke belastingen de patiënt ziek maakt. Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, elekrosmog, medicamenten, kleur-/ smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam).
WAT IS ER ONDERMEER BEHANDELBAAR?
De BICOM Bioresonantie therapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van acute- (bijv. hooikoorts) en chronische allergieën. Ook aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal zijn goed te behandelen. Tevens is de BICOM -therapie effectief bij huid- en longaandoeningen, pijnklachten (bijv. migraine), problemen met de weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O. problemen, kinderziekten en de gevolgen van inentingen, sportletsel/blessures, en het opheffen van energetische blokkaden. Bovendien kan de BICOM Bioresonantie therapie goed worden ingezet bij het stoppen met roken en andere verslavingen.
KINDEREN
Een studie van dr. Schumacher toonde aan dat bij allergiebehandelingen 80% van de allergische kinderen succes had bij een behandeling, een opvallend resultaat ! 83 % van de behandelde kinderen toonde geen reactie meer op het allergeen na de behandeling. 11% vertoonde wel nog reactie maar veel minder dan voorheen en 6% had geen baat bij de behandeling.
Kinderen reageren bijzonder snel en goed op Bioresonantietherapie.