Laboratoriumonderzoek

Om een juiste diagnose te kunnen stellen is veel informatie nodig. Hiertoe word een uitvoerige anamnese afgenomen. Aansluitend zijn er onderzoek en diagnostische methodes beschikbaar die over het algemeen voldoende informatie verschaffen. Een enkele keer kan een aanvullend onderzoek zoals laboratoriumonderzoek nodig zijn. Bij zowel "alternatief” als regulier ontbreekt het vaak aan analyses van de darmflora of van het haar. Er zijn laboratoria die deze onderzoeksmogelijkheden bieden. Indien gewenst en in overleg kan hier gebruik van gemaakt worden. Men kan hier onderzoek verrichten naar darmparasieten, toxische stoffen en in het lichaam aanwezige hormoon- of enzymafwijkingen.

VOORKOMEN IS BETER ALS GENEZEN

Aanleg voor ziekte, veroorzaakt door een slechte stofwisseling kan tijdig herkend worden en daardoor behandeld. De moderne natuurgeneeskunde kan zo adequaat ingezet worden, om uw gezondheid optimaal te maken en te houden. Het is mogelijk is om uitgebreide informatie te verkrijgen over de toestand van uw lichaam.

BLOEDSEDIMENT-COMBITEST (SKB TEST)

De SKB Test is een diagnostisch middel om verstoringen in de lichaamsfuncties in een vroeg stadium op te sporen. De SKB Test bestaat uit twee verschillende laboratoriumonderzoeken, namelijk de ROTS test en de SKL test. Een combinatie van deze twee onderzoeken geeft een diagnostisch beeld, waarmee de oorzaak van uw klachten zichtbaar wordt. Het uitgangspunt is een beoordeling van twee verschillende testen die elkaar aanvullen. De koppeling van deze testen zorgt voor een grotere objectiviteit en inzicht in het verloop van gezondheid en ziekte.

Met de SKB Test zijn de volgende punten te herkennen:

Conditie van het lichaam
Kwaliteit van het afweersysteem
Schadelijke stofwisselingsresten (vrije radicalen)
Hormonale problemen
Functioneren van de lever
Functionerenvan de nieren
Functioneren van de darmen (schimmels en dysbiose)
Aanwezig zijn van stress
Verzuring van het lichaam
Functioneren van het zuurstoftransport
De functies van de ijzeropname
Gebrek aan bepaalde vitaminen en spoorelementen